Công chức văn phòng – thống kê
  • Lê Quang Hưng

    Chức vụ:Văn Phòng UBND

    SĐT: 094622615

  • Bùi Văn Hiệu

    Chức vụ:Văn phòng Đảng ủy – thông kê

    SĐT: 03641214