Hoạt động của HĐND xã
Ngày 10/05/2023

Họp ban kinh tế HĐND xã

Thực hiện NQ số 10/2022. TT HĐND xã - ban Kinh tế XH tổ chức thực hiện giám sát việc chuẩn bị cơ sở vật chất đón trẻ tới trường tại trường mầm non Lê Lợi năm học 2021-2022

Tin liên quan