about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ LÊ LỢI

Địa lý: xã Lê Lợi nằm ở phía bắc của huyện Kiến Xương và có vị trí:
•    phía Đông giáp Huyện Tiền Hải
•    phía Tây giáp  Xã Bình Nguyên, Thanh Tân
•    phía Nam giáp Xã Nam Cao, Thượng Hiền
•    phía Bắc giáp xã Hồng Thái
Lịch sử: 
Mô tả quá trình lịch sử 
Giáo dục:  Mô tả thông tin các trường trên địa bàn
Giao thông: Mô tả thông tin giao thông
Kinh tế:Mô tả kinh tế địa phương