Chuyển đổi số
24/04/2023
trong tuần qua ban Công an xã đã tập trung cao cho việc cài đặt, kích hoạt mã số định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã Lê lợi
20/04/2023
Bộ phận một cửa UBND xã Lê Lợi thực hiện nghiêm túc trong công tác chuyển đổi số, 80% các văn bản thực hiện ký số
20/04/2023
Bộ phận một cửa UBND xã Lê Lợi thực hiện nghiêm túc trong công tác chuyển đổi số, 80% các văn bản thực hiện ký số
11/04/2023
BCĐ chuyển đổi số xã Lê Lợi tổ chức hội nghị phổ biến sâu rộng tới đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn về nội dung chuyển đổi số - tháng 3-2023