Điểm tham quan
Ngày 28/04/2023

Cổng Đền Quan Thái

Đền Quan Thái, nằm trong quần thể khu di tích LSVH thuộc thôn Đông Thổ, điểm đến của tâm linh và phong tục thờ phụng người có công với làng, với nước!

Tin liên quan