1. Đảng ủy
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Văn Ca

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

  • Lương Đức Lanh

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

  1. Ủy ban nhân dân
   • Dư Ngọc Năm

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0945578165

   • Nguyễn Văn Doanh

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

   1. Công chức tư pháp – hộ tịch
    • Phan Hồng Hà

     Chức vụ: Công chức Tư pháp

     SĐT: 0919845560

    1. Công chức văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Văn Sơn

      Chức vụ: Công chức văn hóa – xã hội

      SĐT: 0975054417

     • Lê Đại Hoàng

      Chức vụ: công chức văn hóa

      SĐT: 0988151393

    2. Công an xã
     • Vũ Thái Tân

      Chức vụ: Trưởng công An

      SĐT: 0966113615

     • Lương Đức Lanh

      Chức vụ: Phó trưởng công an

      SĐT: 0919160573

    3. Công chức địa chính - xây dựng
     • Dư Văn Hoàn

      Chức vụ: Công chức địa chính xã

      SĐT: 0919991064

    4. Công chức văn phòng – thống kê
     • Lê Quang Hưng

      Chức vụ: Văn Phòng UBND

      SĐT: 094622615

     • Bùi Văn Hiệu

      Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy – thông kê

      SĐT: 03641214

    5. Trạm y tế xã
     • Lương Dân

      Chức vụ: BS: trạm trưởng y tế xã

      SĐT: 0982161243

    6. BCH quân sự xã
     • Phạm Văn Diên

      Chức vụ: Xã đội trưởng

      SĐT: 0987495716

     • Vũ Văn Khiêm

      Chức vụ: Xã đội phó

      SĐT: 0989022508

    7. Công chức tài chính - kế toán
     • Nguyễn Thị Thanh Ngọc

      Chức vụ: Công chức kế toán ngân sách xã

      SĐT: 0934388110

    8. Công chức Lao động, Thương binh và Xã hội
     • Trần Văn Tiếm

      Chức vụ: CC LĐTB & XH

      SĐT: 0985704318

    9. Thôn Phú Ân
     • Phạm Văn Thức

      Chức vụ: Trưởng thôn Phú Ân

      SĐT: 0394531205

     • Nguyễn Văn Diễn

      Chức vụ: Trưởng thôn Văn Hanh

      SĐT: 0984457140

    10. Thôn Văn Hanh
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    11. Thôn Đông Thổ
     • Phan Văn Dũng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0354751672

    12. Thôn Trung Kinh
     • Nguyễn Xuân Nghĩa

      Chức vụ: Trưởng thôn Trung Kinh

      SĐT: 0385454820

    13. Thôn Thái Trung
     • Nguyễn Xuân Nghĩa

      Chức vụ: Trưởng thôn Thái Trung

      SĐT: 0329781307

    14. Thôn An Phúc
     • Nguyễn Thanh Cương

      Chức vụ: Trưởng thôn An phúc

      SĐT: 0355314161

     • Lương Văn Dân

      Chức vụ: trưởng thôn

      SĐT: 0982161243

    15. Thôn An Thái
     • Bùi Thanh Bình

      Chức vụ: Trưởng thôn An Thái

      SĐT: 0962487079

    16. Thôn Đông Tiến
     • Đoàn Xuân Thuỷ

      Chức vụ: trưởng thôn

      SĐT: 0332559199

    17. Thôn Trung Tiến
     • Nguyễn văn Khản

      Chức vụ: Trưởng Thôn

      SĐT: 0379429845

    18. Thôn Hồng Tiến
     • Nguyễn Văn Giang

      Chức vụ: trưởng thôn

      SĐT: 0976614720

    19. Thôn Tân Tiến
     • Phạm Thị Thúy

      Chức vụ: Trưởng Thôn

      SĐT: 0987366052